Komunikat Nawigacyjny nr 1/2019 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że ze względu na sezon zimowy oznakowanie szlaków żeglownych zostało zdemontowane na wszystkich administrowanych drogach wodnych:

  • Kanał Augustowski (km 0,0 - 83,0),
  • System Wielkich Jezior Mazurskich,
  • Rzeka Narew (km 83,0 -  248,5),
  • Rzeka Pisa (km 0,0 - 80,0).

Żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, na własną odpowiedzialność i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128).

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.