Komunikat Nawigacyjny nr 12/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniach 29-30 kwietnia 2017 r. śluzy Karwik i Przerwanki będą nieczynne, natomiast śluza Guzianka będzie w tych dniach czynna w godzinach 800 – 1900.

Od dnia 1 maja 2017 r. śluzy na drodze wodnej Wielkich Jezior Mazurskich będą czynne zgodnie z poniższym harmonogramem:

Śluza Karwik na Kanale Jeglińskim w km 6,0 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo

maj                       codziennie - 800 - 1600

czerwiec              codziennie - 800 - 1900

lipiec                    codziennie - 800 - 2000

sierpień               codziennie - 800 - 2000

wrzesień              codziennie - 800 - 1700

październik         codziennie - 800 - 1600

Śluza Guzianka w km 13,7 szlaku bocznego jez. Mikołajskie - jez. Nidzkie

maj                       codziennie - 800 - 1900

czerwiec               codziennie - 800 - 2000

lipiec                     codziennie - 800 - 2100

sierpień                codziennie - 800 - 2100

wrzesień               codziennie - 800 - 1900

październik          codziennie - 800 - 1600

Śluza Przerwanki w km 15,75 rzeki Sapiny

maj–październik     codziennie - 900 - 1700


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)