Komunikat Nawigacyjny nr 13/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle od km 646 do km 684 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Drogę wodną na odcinku 646 – 684 km rzeki Wisły otwiera się z dniem 27 kwietnia 2016 r., przy dotychczasowych parametrach eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że wymieniony odcinek szlaku żeglownego nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)