Komunikat Nawigacyjny nr 17/2018 - RZGW w Białymstoku


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że:

z dniem 30 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamyka sezon żeglugowy na drodze wodnej Kanału Augustowskiego. 

Korzystanie ze śluz będzie możliwe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

O planowanym śluzowaniu należy powiadomić biuro Zarządu Zlewni w Augustowie najpóźniej na dwa dni wcześniej. Nr telefonu 87 643 22 07.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Zarząd Zlewni w Augustowie                        tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430


Na podstawie  art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej  (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)