Komunikat Nawigacyjny nr 17/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 15 czerwca 2019 r., w godzinach od 9.00 do 18.00 na rzece Wiśle odbędzie się Rajd Urzecze, organizowany przez Warszawski Klub Wodniaków PTTK im. Stanisława Gabryszewskiego. Rajd odbędzie się na trasie pomiędzy mostem Siekierkowskim w Warszawie  a m. Gassy, to znaczy w km 507,1 – 487,5 rzeki Wisły.

W wydarzeniu weźmie udział około 30 jednostek, w tym żaglówki, kajaki i łodzie wiosłowe.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na jednostki biorące udział w rajdzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 735 011 102.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)