Komunikat Nawigacyjny nr 19/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniach 7-8 czerwca 2017 r. zostanie w celach żeglugowych przeprowadzona procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku.

W związku z powyższym, od godziny 19:00 7 czerwca 2017 r. do godziny 7:00 8 czerwca 2017 r., przepływ przez Stopień Wodny  we Włocławku będzie oscylował na poziomie 1150 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego dopływu wody do Zbiornika Wodnego Włocławek.

Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie równy około 280 cm.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym Włocławek pod numerami telefonu: 54 233 93 95, wew. 26 oraz 607 299 688.

Uwaga: komunikat anulowany Komunikatem Nawigacyjnym nr 21/2017.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)