Komunikat Nawigacyjny nr 20/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm.

W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km 2 – 42,3 jest zamknięty do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)