Komunikat Nawigacyjny nr 2/2019 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

w okresie od 02.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na Kanale Giżyckim w Giżycku trwają roboty budowlane związane z montażem nowej kładki dla pieszych. W związku z powyższym Kanał Giżycki w obrębie kładki dla pieszych pozostaje zamknięty dla ruchu wodnego.

Szczegółowych informacji odnośnie prowadzonych prac udziela: Kierownik budowy – tel. 506 103 570.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128).

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.