Komunikat Nawigacyjny nr 22/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 900 – 1020 na Jeziorze Zegrzyńskim w pobliżu WDW Rewita w Ryni odbędą się zawody pływackie w ramach imprezy „Enea 5150 Warsaw Triathlon”.
Triatlon

Rejon trasy pływackiej będzie oznaczony żółtymi bojami ostrzegawczymi i dozorowany przez jednostki WOPR. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbliżanie się do wyznaczonego obszaru.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)