Komunikat Nawigacyjny nr 24/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku ze stale obniżającym się poziomem wody w rzece Narwi, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 108 do 248,5 rzeki Narwi zostaje zamknięty od dnia 1 czerwca 2016 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)