Komunikat Nawigacyjny nr 24/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na Jeziorze Zegrzyńskim, w ramach gminnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dzika Plaża” w m. Nieporęt, przy ul. Zegrzyńskiej 10H zorganizowano kąpielisko.

W związku z powyższym na wyżej wymienionym obszarze, od mola do tzw. Barki obowiązuje zakaz uprawiania żeglugi. Obszar kąpieliska jest oznaczony, z pozostawieniem strefy umożliwiającej podpływanie jednostek pływających do Barki.

Prosimy o przestrzegania oznakowania i nie wpływanie na oznaczony obszar kąpieliska „Dzika Plaża”  w m. Nieporęt. Termin działania kąpieliska: do 2. września 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)