Komunikat Nawigacyjny nr 25/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle, od km 433 do km 551 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na niskie stany wody gwarantowana głębokość tranzytowa  na omawianym odcinku rzeki Wisły nie jest zachowana.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)