Komunikat Nawigacyjny nr 26/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle oraz ich spadkową tendencją, z powodu braku zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 674,8 do 684 rzeki Wisły, to znaczy od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy RZGW w Warszawie, zostaje zamknięty od dnia 22 czerwca 2017 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)