Komunikat Nawigacyjny nr 3/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w roku 2017 most obrotowy w Giżycku na Kanale Giżyckim, w km 62,27 drogi wodnej Pisz – Węgorzewo będzie działał zgodnie z poniższym terminarzem:

TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2017

1. Kwiecień - czerwiec oraz wrzesień - październik 2017 - w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy,  obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

10.35 - 10.55

12.05 - 12.55

13.35 - 14.25

16.05 - 17.25

Przejezdny dla ruchu kołowego:

11.00 - 12.00

13.00 -13.30

14.30 - 16.00

17.30 - 10.30

W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci przepływu, a dopłynie  do obiektu mniej niż 15 minut przed otwarciem mostu dla ruchu kołowego, będzie zmuszona  do oczekiwania na kolejne otwarcie.

2. W lipcu i sierpniu 2017 r. most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w wymienionym przedziale godzinowym:

Otwierany dla ruchu wodnego:

8.05 - 8.25

10.35 - 11.25

12.05 - 12.55

13.35 - 14.25

16.05 - 17.25

18.35 - 18.55

20.35 - 21.15

Przejezdny dla ruchu kołowego:

8.30 - 10.30

11.00 - 12.00

13.00 - 13.30

14.30 - 16.00

17.30 - 18.30

19.00 - 20.30

21.20 - 8.00

3. W okresie listopad-marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.

4. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most  będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt z obsługą mostu:

  • telefon komórkowy: 726 888 878,
  • radiotelefon: 9 kanał pasma morskiego; 156,450 MHz.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)