Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z trwającym sezonem zimowym śluzy w administracji RZGW  w Warszawie, to znaczy Śluza Żerań i Śluza Włocławek są zamknięte do odwołania.

Żeglugę po drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz, z uwagi na brak oznakowania nawigacyjnego, na własną odpowiedzialność.

W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)