Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018 - RZGW w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż w związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm.

W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km 42+200 ÷ 224+200  jest zamknięty do odwołania.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim                       tel. 695 735 955 w godz. 7ºº - 15ºº


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.