Komunikat Nawigacyjny nr 3/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na planowane ćwiczenia wojskowe droga wodna rzeki Wisły  w rejonie budowli przejazdowej w km 390, na wysokości miejscowości Borowa, będzie w dniach 20-27 marca 2019 r. zamknięta dla ruchu żeglugowego.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)