Komunikat Nawigacyjny nr 33/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów, cz. 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)” na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane  z budową obiektu mostowego MS-4 w ciągu realizowanej drogi S17.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko,  że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom przepływającym pod budowanym mostem.

Dodatkowo, ze względu na planowany do przeprowadzenia zakres robót, w okresie  od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. prosimy o nie przepływanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych. Godziny wyznaczone  dla bezpiecznego przepływania pod budowanym mostem to: 9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00-17.10 i 19.00 – 19.10.

Uzgodnienia dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od wykonawcy robót,  pod numerem telefonu 500 113 528.