Komunikat Nawigacyjny nr 34/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 15 września 2018 r. na rzece Wiśle w Płocku odbędą się „X Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim – XXXV Memoriał Juliusza Kaweckiego”.

Regaty odbędą się w dniu 15 września 2018 r., w godzinach 9 – 18, na wyznaczonym, oznakowanym obszarze na wysokości przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, na dystansie około 500 m, powyżej starego mostu w Płocku, z metą na wysokości PTW – pomiędzy 631 a 632 km rzeki Wisły, przy prawym brzegu. Zawody będą asekurowane przez służby ratownicze – WOPR w Płocku.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie przeprowadzanych zawodów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów regat i służb ratowniczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 606 932 966.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)