Komunikat nawigacyjny nr 37 z 29 października 2015

W związku z prowadzeniem prac bagrowniczych na ujściu rzeki Bug, RZGW w Warszawie. informuje, że od dnia 29 października 2015r. do 04 listopada 2015r. nastąpi przegrodzenie rzeki Narew w km 38. W związku z powyższym nie będzie możliwości pływania na w/w odcinku.

Podstawa prawna art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 grudnia 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 6 z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej(Dz.U. z 2013r poz. 1458)