Komunikat nawigacyjny nr 38/2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy
z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie informuje, że śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się w wyznaczonych godzinach, to znaczy:

08:00; 11:00; 14:00; 17:00; 20:00.

W przypadku, gdy zbiorą się minimum 3 jednostki wyznaczone godziny nie obowiązują.

Dla jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują.

Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Kontakt telefoniczny z obsługą śluzy:

tel. komórkowy 609 811 099, tel. stacjonarny 54 233 93 95 wew. 22.

Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą śluzy, operatorzy śluzy wyposażeni są również w radiotelefon, który pracuje na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Podczas przechodzenia przez śluzę na S.W. we Włocławku należy stosować się do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 7.04.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych oraz do poleceń operatorów śluzy.

Informacje o aktualnych warunkach nawigacyjnych i ewentualnych utrudnieniach w żegludze na odcinku 646-684 km szlaku żeglugowego Wisły udzielają pracownicy Nadzoru Wodnego we Włocławku pod nr tel. 54 233 93 95 (wew. 26, 38 lub 55).