Komunikat Nawigacyjny nr 39/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) RZGW w Warszawie informuje, że w związku przeprowadzeniem pokazów lotniczych pn. „Mazury AirShow 2016" dla samolotów kat. II i samolotów kat. III zostaną wydzielone na jez. Niegocin akweny - strefy bezpieczeństwa.

Strefy bezpieczeństwa w związku z pokazami lotniczymi wydzielone będą w dniach:

- 06.08.2016 r. w godz. 1145 – 1400  i 1545 - 1830

- 07.08.2016 r. w godz. 1045 - 1400

zgodnie z załączonymi mapami.