Komunikat Nawigacyjny nr 40/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje że w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na śluzie Żerań od dnia 6.08.2016 r. śluzowanie będzie możliwe wyłącznie w poniższych terminach:

  • w każdą sobotę - w godzinach od 7:30 do 10:30 i od 12:30 do 14:30 – do odwołania,
  • w każdy poniedziałek - w godzinach od 7 do 9 – do odwołania.

Ze względu na prowadzone zarówno na śluzie, jak i kanale roboty budowlane prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podpływania do śluzy. Na terenie awanportów
i śluzy obowiązuje zakaz opuszczania jednostek.

UWAGA: Osoby rozliczające się za śluzowanie na podstawie biletów proszone są o zgłoszenie chęci śluzowania telefonicznie, pod nr. 22 811 47 20 i ścisłe wypełnianie poleceń śluzowego, który wskaże miejsce oczekiwania na śluzowanie i pobierze opłatę.

Dodatkowo prosimy o pilne śledzenie komunikatów żeglugowych, gdyż zarówno ze względu
na stan zaawansowania prac na śluzie i w kanale, jak i ze względu na sytuację hydrologiczną, warunki i terminy śluzowania mogą ulec zmianie.