Komunikat Nawigacyjny nr 41/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) RZGW w Warszawie informuje, że w dniach 8 i 9 sierpnia 2016 r. w godz. od 7:00 do 18:00 mogą wystąpić kilkunastominutowe utrudnienia w ruchu żeglugowym na Kanale Jeglińskim w rejonie mostu w m. Jeglin podczas montażu elementów prefabrykowanych przęsła nowobudowanego mostu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przejścia jednostek pod mostem.