Komunikat Nawigacyjny nr 43/2016

Na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015r. poz.469) orz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1458) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że
od dnia 01 października 2016 r. do 30 listopada 2017 r. będzie prowadzony remont Kanału Niegocińskiego. W związku z tym będzie on zamknięty dla jednostek pływających.