Komunikat Nawigacyjny nr 44/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że oznakowanie szlaku żeglownego na rzece Wiśle od km 494 do km 551 zostało zdemontowane.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych dopuszcza się żeglugę po omawianym odcinku drogi wodnej rzeki Wisły - wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)