Komunikat Nawigacyjny nr 46/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że od dnia 9 listopada 2018 r. zmianie ulegają zasady pracy Śluzy Żerań:

  • Śluza Żerań czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 700 - 1500,
  • ze względu na długi czas trwania śluzowania, ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później  niż o godz. 1430,
  • ze względu na niskie stany rzeki Wisły, śluzowanie wymaga wcześniejszego uzgodnienia  pod nr. tel.: 22 58 70 471,
  • w okresach występowania zjawisk lodowych śluza nieczynna.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)