Komunikat Nawigacyjny nr 47/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej  na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”, droga wodna rzeki Narwi w Ostrołęce, w rejonie prowadzonych robót, będzie w dniach 6, 7, 8, 9 i 11 września 2017 r. zamknięta, za wyjątkiem jednej godziny dziennie. Szlak żeglowny będzie w tych dniach dostępny dla jednostek pływających wyłącznie od godziny 7:00 do 8:00. Osoby chcące przepłynąć przez rejon budowy proszone są o dokonanie tego w wyżej wskazanych godzinach.

Ze względu na prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie się do poleceń Wykonawcy robót. Dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy pod numerem telefonu: 728 527 230.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)