Komunikat Nawigacyjny nr 48/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 17 października 2016 r. rozpoczyna zdejmowanie oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo brzegowego na sezon zimowy 2016/2017

na następujących szlakach:

  • Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,
  • System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak od jez. Roś (włącznie) w Piszu do rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie).

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz na rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 17 października 2016 r. będą czynne w godzinach 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem. Prosimy dzwonić w godz. 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Kanał Augustowski - tel. 87 643 28 86

Wielkie Jeziora Mazurskie – tel. 87 428 29 46

Informujemy jednocześnie, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 1.10.2016 r. przestaje działać do nowego sezonu nawigacyjnego 2017 roku.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)