Komunikat Nawigacyjny nr 51/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z postępem prac prowadzonych na progu stabilizującym stanowisko dolne Stopnia Wodnego we Włocławku, opisane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 49/2018, codzienne wstrzymywanie przepływu przez stopień zostało od dnia 3 grudnia 2018 r. skrócone  z czterech do trzech godzin dziennie.

Przepływ będzie wstrzymywany do dnia 10 grudnia 2018 r. codziennie w godzinach 9:00 – 12:00,  co będzie powodować obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka  i o około 1 m w rejonie Torunia. Spowodowane tym pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu, w związku  z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wyjątkowo w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. wstrzymywanie przepływu nie odbędzie się, co pozwoli  na zdemontowanie oznakowania żeglugowego na odcinku poniżej stopnia, w km 675 – 680 rzeki Wisły.

Dodatkowo informujemy, że oznakowanie nawigacyjne na Zbiorniku Włocławskim, w km 620 – 675 rzeki Wisły zostało już zdemontowane.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)