Komunikat Nawigacyjny nr 5/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na prowadzone na zaporze bocznej w Nowym Duninowie roboty budowlane, poziom piętrzenia na Stopniu Wodnym Włocławek zostanie obniżony do rzędnej 56,50 m n.p.m. na okres od 11 kwietnia do 30 maja 2017 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)