Komunikat Nawigacyjny nr 5/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że administrowane śluzy pracują w obecnym sezonie zgodnie z poniższymi zasadami:

Śluza Żerań

  • czynna codziennie w godzinach 7.00 - 15.00
  • w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00

Uwaga: ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy, to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30.

Śluzowanie jednostek pływających armatorów zawodowych w godzinach innych niż wymienione wymaga uzgodnienia z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, pod numerem telefonu: 22 587 04 71 (tel. czynny 7.00 – 15.00).

Śluza Włocławek

  • czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia
  • śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki

Kontakt telefoniczny z obsługą śluzy:    
tel. komórkowy 609 811 099, tel. stacjonarny 54 233 93 95 wew. 22.      
Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą śluzy, operatorzy  wyposażeni są również  w radiotelefon, który pracuje na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Przypominamy, że podczas przechodzenia przez śluzy administrowane przez PGW WP RZGW  w Warszawie należy stosować się do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 7.04.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych oraz do poleceń operatorów śluzy.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)