Komunikat Nawigacyjny nr 54/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na odbywające się ćwiczenia wojskowe, droga wodna rzeki Narwi w rejonie miejscowości Nowogród, powyżej ujścia Pisy, zostaje zamknięta dla ruchu jednostek pływających w dniach od 25 do 29 września 2017 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)