Komunikat Nawigacyjny nr 55/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu 27 października 2016 r. w godzinach 9:00 - 13:00 przepływ wody przez stopień zostanie wstrzymany.

Spowoduje to obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia.

Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 26 i 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)