Komunikat Nawigacyjny nr 55/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 25.09.2017 r. pływające oznakowanie żeglugowe na docinku od km 498 do 551 rzeki Wisły zostało zdjęte z powodu prognozowanego wezbrania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)