Komunikat Nawigacyjny nr 56/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z prognozowanym wzrostem przepływu w rzece Wiśle odwołuje się planowane na dzień 27 października 2016 r. wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny we Włocławku, o którym informowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 55/2016.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 26 oraz pod numerem 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)