Komunikat Nawigacyjny nr 57/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu awarii napędu wrót śluzowania przez Śluzę Żerań zostają wstrzymane do momentu usunięcia usterki.

Nadmieniamy, że oznakowanie pływające szlaku żeglownego na rzece Wiśle od km 498 do 551 zostało zdemontowane w związku z końcem sezonu żeglugowego.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)