Komunikat Nawigacyjny nr 58/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w rejonie portu w Nowym Duninowie, przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 648-649 prowadzone są roboty pogłębiarskie.

Przewidywany termin zakończenia robót to 15 listopada 2017 r. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas żeglugi w omawianym rejonie.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)