Komunikat Nawigacyjny nr 59/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu złych warunków hydrologicznych (długotrwałe opady atmosferyczne) stan wody na jeziorach augustowskich jest wysoki i obecnie wynosi 406 cm – odczyt na wodowskazie Augustów. Stan ten w najbliższych dniach może osiągnąć wartość WWŻ - najwyższa woda żeglowna, która dla jezior augustowskich wynosi 410 cm.

Przypominamy, że przy stanach wody przekraczających WWŻ uprawianie żeglugi jest zabronione.

Informacje o aktualnym stanie wód można uzyskać u Strażnika Wodnego w Augustowie -  p. Wiktora Kalinowskiego pod numerem telefonu 87 643 66 53.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)