Komunikat Nawigacyjny nr 60/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że z dniem 30 października 2017 r. rozpoczyna się demontaż pływającego oznakowania szlaków żeglownych – bakenów oraz częściowo oznakowania brzegowego na następujących drogach wodnych:

  • Jezioro Zegrzyńskie (szlak główny, wschodni i zachodni),
  • rzeka Narew w km 21+600 - 248+500,
  • rzeka Bug w km 0+000 - 224+000,
  • Kanał Żerański w km 8+600 - 17+200.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)