Komunikat Nawigacyjny nr 61/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem sezonu żeglugowego w dniu 8 listopada 2016 r. zdemontowano oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na rzece Wiśle w km 646 - 674,85.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)