Komunikat Nawigacyjny nr 61/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. od godz. 9:00 do 13:00 na rzece Węgorapie na odcinku  od wylotu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry do stacji paliw Orlen zostaną przeprowadzone ćwiczenia nurków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. W tym terminie prosimy o powstrzymanie się od żeglugi przez omawiany odcinek.

Informujemy, że przedmiotowy odcinek drogi wodnej zostanie oznakowany znakami żeglugowymi A1 - zakaz przejścia.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)