Komunikat Nawigacyjny nr 6/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że:

Drogę wodną Kanał Augustowski wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału otwiera się z dniem
28 kwietnia 2017 r.

Utrudnienia żeglugowe:

 • głębokości tranzytowe na szlaku wynoszą:
  - odcinek Borki – Białobrzegi i Sosnówek – Tartak : 0,700,80 m
  - pozostałe odcinki kanału: 1,2 m
  - w km 26,60 wypłycenie pod mostem drogowym Augustów-Białystok: 0,80 m
 • ze względu na dużą aktywność bobrów zachodzi niebespieczeństwo wystąpienia w nurcie kanału opwalonych przez bobry drzew
 • śluza Swoboda zamknięta na czas remontu. W rejonie śluzy wyznaczy się miejsce do przenoszenia kajaków. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Godziny otwarcia śluz: 8.00-19.00, z poniższymi wyjątkami:

 • W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu śluza Przewięź otwarta będzie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 • Śluza Swoboda zamknięta na czas remontu. W rejonie śluzy wyznaczy się miejsce do przenoszenia kajaków. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego w I dekadzie października 2017 r.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

 • Nadzór Wodny w Augustowie tel. 87 643 28 86 w godz. 700 – 1430
 • Nadzór Wodny w Giżycku tel. 87 428 29 46 w godz. 700 – 1430

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)