Komunikat Nawigacyjny nr 6/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na roboty prowadzone na kanale wody chłodzącej do Elektrociepłowni Żerań, od dnia 24 kwietnia 2018 r. będą występować utrudnienia w podejściu do Śluzy Żerań jak i wyjściu z niej na rzekę Wisłę w godzinach:

  • poniedziałek- czwartek 7.00 - 17.00
  • piątek     7.00 - 15.00
  • w okresie 30 kwietnia do 7 maja nastąpi przerwa w robotach pogłębiarskich.

Zakończenie robót jest zależne od występujących stanów wody i jest przewidziane na koniec lipca 2018 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wyprzedzające uzgadnianie terminu przepłynięcia jednostek pływających z Kierownikiem robót pod numerem telefonu: 605 143 171.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)