Komunikat Nawigacyjny nr 62/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością wykonania pomiarów batymetrycznych dna poniżej progu podpiętrzającego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku oraz prac remontowych  w Elektrowni Wodnej Włocławek i na innych obiektach Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 30 listopada 2016 r. w godzinach od 9:00 do 16:00, przepływ przez Stopień zostanie ograniczony do około 350-400 m3/s. Rzędna W.G. zostanie do tego dnia obniżona do poziomu MinPP, czyli 56,50 m n.p.m.

Omawiane działania spowodują obniżenie się poziomu wody poniżej stopnia (w rejonie Włocławka) o około 1 m. Przewidywany poziom wody na wodowskazie Włocławek w czasie ograniczenia przepływu będzie równy ok. 150 cm.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w żegludze poniżej Stopnia Wodnego Włocławek. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku, pod numerami telefonów: 54 233 93 35 wew. 26 oraz 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)