Komunikat Nawigacyjny nr 66/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z zakończeniem zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień–Wistka” rzędna piętrzenia na Zbiorniku Włocławek zostanie w najbliższych dniach zwiększona  do NPP czyli  do 57,30 m n.p.m.

Podnoszenie rzędnej rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r.

Ze względu na prace prowadzone na Stopniu przez Energę Wytwarzanie Sp. z o.o. poziom piętrzenia zostanie do dnia 3 grudnia 2017 r. podniesiony do rzędnej 57,10 m n.p.m. i utrzymany na tym poziomie do dnia 7 grudnia 2017 r. W dnu 7 grudnia poziom piętrzenia zostanie podniesiony do NPP: 57,30 m n.p.m. W tym czasie przepływ przez Stopień będzie oscylował  w zakresie 920-1050 m3/s. Minimalny poziom piętrzenia będzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 30 listopada 2017 r.

Poziom piętrzenia  w zakresie 57,00-57,30 m n.p.m. będzie utrzymywany na Zbiorniku Włocławek przez cały sezon zimowy 2017-2018.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu: kom. 607 299 688 lub 54 233 93 95 wew. 26 lub 55.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)