Komunikat Nawigacyjny nr 38/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 14 października 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:00, w km 1-4 Kanału Żerańskiego odbędą się Akademickie Regaty Wioślarskie Warsaw River Race 2018.

W związku z powyższym w dniu 14 października w godzinach 10:00 – 15:00 droga wodna Kanału Żerańskiego w km 1-4 będzie zamknięta.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)