Komunikat Nawigacyjny nr 7/2016

RZGW w Warszawie informuje, że w dniach od 19 do 22 kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie przegląd Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Jednym z elementów przeglądu będzie załączanie i wyłączanie sygnalizacji świetlnej Systemu dla celów testowych.

O ostatecznym uruchomieniu Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na WJM poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)