Komunikat Nawigacyjny nr 7/2018 - RZGW w Lublinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż z dniem 18 października szlak żeglowny na rzece Bug, na odcinku od 42+200 km do 224+200 km w roku 2018 zostaje zamknięty.

Jednocześnie przypomina się, że w okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.