Komunikat Nawigacyjny nr 7/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle od km 432 do 551 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na niski stan wód oraz występowanie znacznych wypłyceń szlak żeglowny nie spełnia wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych. W związku  z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)